Aplikace IDRIS

monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO

Hodnocení rizik je základním kamenem přístupu k prevenci nemocí z povolání a pracovních úrazů

Aplikace IDRIS je v současné chvíli plněna daty a bude zpřístupněna na adrese hodnocenirizik.cz.

Máte nějaké dotazy?

A odpovědi jste v našich Často kladených dotazech nenašli? Pak nás neváhejte kontaktovat

Zainteresované instituce

O projektu

Projekt Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese navazuje na projekt s názvem Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR, který byl řešen 2018–2020.

GDPR

Podrobné informace k GDPR najdete zde.

Kontakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Adresa
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon
+420 221 015 844 (sekretariát ředitele)
E-mail
vubp@vubp.cz
Datová schránka
ID schránky: yi6jvet