Letáky, brožury, příručky

Souhrn letáků, brožur a příruček je určen mikropodnikům a malým a středním podnikům jako velmi jednoduchý nástroj pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích. Poskytuje přehledné souhrny zásadních informací a umožňuje podnikům na první pohled zjistit, o čem je hodnocení rizik.

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců nebo životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací.

Pomáhá také udržovat váš podnik konkurenceschopný a výkonný. Podle právních předpisů o BOZP musí všichni zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik.

Letáky, knihy, brožury

Příručky pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Správná praxe pro malé a střední podniky

Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance

Materiály jsou k dispozici též v ukrajinštině / Ці матеріали доступні українською мовою

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti