Kontakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)

Adresa
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon
+420 221 015 844 (sekretariát ředitele)
E-mail
vubp@vubp.cz
Datová schránka
ID schránky: yi6jvet