Workshop

Pozvánka na online workshop Aplikace IDRIS

Zveme Vás na online workshop Aplikace IDRIS – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO, který se bude konat dne 19. ledna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin v rámci výzkumného úkolu 06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese.

Na workshopu bude představena nová aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) s cílem usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působících v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.